– en dag for framtidas Trøndelag

2024

Framtidsfredag

Om oss

Framtidsfredag er organisert som en stiftelse, og medstiftere er Steinkjer kommune, Sparebank1 SMN, NTE, Trønder-Avisa og Steinkjerfestivalen. Stiftelsen arbeider tett sammen med Trøndelag fylkeskommune og Nord universitet.

Stiftelsens formål er beskrevet slik i stiftelsesdokumentet:

 Stiftelsens formål er å arrangere Framtidsfredag årlig. Framtidsfredag har ambisjon om å være den viktigste og mest spennende fredagen i Trøndelag for alle som er interesserte i framtida i Trøndelag -og i Norge.

Styret består av Arve Løberg (styreleder), Inge Bartnes, Nelly Maske, Hanne Solheim Hansen, Lars Ingvaldsen, Kristin Wibe og Gunnar Thorsen. 

Framtidsfredag ledes av Gunnhild Tettli – daglig leder Steinkjer Kulturhus. Videre er Svein Bjørge – leder av programkomiteen, Erik Dahl – NTE, Arve Løberg – Nord Universitetet, Arnt Egil Stjernen – Steinkjerfestivalen, Guri Moum Brede – Sparebank1 SMN og Even Ystgård – Trøndelag Fylkeskommune med i ledergruppen.

I tillegg er mange andre virksomheter og personer sentrale i planleggingen og gjennomføringen av arrangementet.

 

Framtidsfredag skal være en dynamisk og attraktiv møteplass med fokus på fremtid, næringsutvikling og samfunnsutvikling for både privatpersoner og næringsliv. Vi skal sørge for å ha fokus på det brede perspektivet i framtida. Aktuelle tema vil være bærekraft, distriktspolitikk, kultur, miljø, innovasjon, næring, arbeidsmarked, politikk, beredskap og mye mer. Vår ambisjon er å samle mennesker og generasjoner på tvers av geografi til en arena hvor vi bygger relasjoner.

 

Framtidsfredag skal være en annerledes og rocka fagfestival!

Partnere

Steinkjer 21. juni 2024
Vi ønsker å takke våre samarbeidspartnere og sponsorer for deres uvurderlige støtte og bidrag som har gjort Framtidsfredag mulig.

Hovedsponsorer

Samarbeidspartnere