Hopp til innholdet

PROGRAM 
FREDAG 24.JUNI 2022

Dette er dagen du ikke ønsker å gå glipp av! En dag som er bygd opp av en rekke spennende og utfordrende foredrag, workshops, kurs og debatter.

Dagen kulminerer i et unikt og heidundrende vorspiel på Steinkjer torg som kun gjester på Framtidsfredag har tilgang til.

Programoversikt

Veien mot VM i Trøndelag
– hvordan bruke VM på hjemmebane til å utvikle idretten lokalt?
Og hvordan få til engasjement og folkefest i hele Trøndelag?
VM som samarbeidsarena for innovasjon og bærekraft:
VM har definert flere fyrtårnprosjekter det jobbes med å konkretisere fremover.
Målet er å utvikle disse som skalerbare løsninger som kan brukes på andre arrangement,
men også med løsninger som skal bidra til by- og samfunnsutvikling.
VM har prioritert bærekraftsmål 17 som sin overbygning, og det vi skal utvikle skal vi gjøre sammen med andre.
For å lykkes med bærekraftig by- og samfunnsutvikling er idretten et sentralt virkemiddel.
Hvordan skape tidenes VM på ski?
Innleder med  litt om status på VM-prosjektet, hvordan vi jobber, VM sin strategi,
hva som er fokus og ulike konsepter og løsninger som utvikles innenfor flere områder

Om Ski-VM 2025:
Alle i og rundt Trøndelag har minner fra folkefesten i 97.
Nå rigger Trøndelag seg igjen for å skape samme suksess i 2025.
Det er mer enn et VM på ski, og mer enn 2 ukers folkefest.
Ski-VM har SKI-høye ambisjoner for veien frem til VM starter,
det som skal skje unger VM og det som skal være igjen etterpå.
Ski-VM som skal arrangeres i Granåsen i februar/mars i 2025 har som ambisjon å skape tidenes beste ski-VM i Nordiske grener,
engasjere til en uforglemmelig folkefest i Trøndelag, synliggjøre og utvikle skisporten og skape verdens mest bærekraftige idrettsarrangement.
Dette skal VM får til gjennom å være en samarbeidsarena for innovasjon, inkludering og utvikling.

Innleder: Kristin Mürer Stemland ,Leder strategi og forretningsutvikling Ski-VM Trondheim 2025
Bakgrunn: Toppidrettsutøver innen langrenn, utdannet siv.ing NTNU – Industriell økonomi.

 

Bård Benum, styreleder VM Trondheim 2025
Kristin Mürer Stemland, leder for strategi og forretningsutvikling VM Trondheim 2025

– en del av Steinkjerfestivalens framtidsfredag, et energisk arrangement for hele regionen
I et kjapt, varmt og kreativt format blir gründere, etablert næringsliv, studenter, UE-bedrifter, næringssjefer, inkubatorer, næringshager og virkemiddelapparat inspirert til nyskaping og gründerskap! Med engasjerende innlegg fra anerkjente næringsprofiler, kombinert med en spennende pitche-konkurranse.

09:00 Innovasjonsseminaret del 1
–  kaffe og mingling
–  Do Avisa – forteller om historien bak
–  Kultur + Entreprenørskap = Sant, Bookd Jørgen og Finger’n Thomas Gullestad–  Pitchekonkurranse del 1 – fire gründere som pitcher
–  Framtidens NTE som klimanøytral og med ny satsing på hydrogen, Konserndirektør Astrid Svarva, NTE
–  Perspektiver på næringsutvikling fra en næringsutvikler og som næringsminister, Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap)

11:00 Innovasjonsseminaret del 2
–  enkel matpause og mingling
–  kulturinnslag
–  Innovasjon skaper morgendagens Midt-Norge, Konserndirektør i Sparebank 1 SMN Vegard Helland og Therese Troset Engan fra Innovasjon Norge-  Pitchekonkurranse del 2 – fire gründere som pitcher
–  Gründerskap avgjørende for å lykkes innen havbruk, Strategidirektør Runar Sivertsen, Salmar
– Framtidens arbeidsplass – hva er en attraktiv arbeidsplass for framtidens arbeidstakere?
Resultater fra en spennende innovasjonscamp i regi av Ungt Entreprenørskap og NTE.
Presentasjon av opplegg, og fremføring av vinnerpitch med den beste ideen fra innovasjonscampen.
Ranja Vassli, NTE, og vinnerlaget fra Innovasjonscamp
–  Premieutdeling pitchekonkurranse

Hvordan bygge bedriftskultur når jobben er på nett.Konkrete grep for å lykkes i den nye hybride arbeidshverdagen etter pandemien.
Den nye arbeidshverdagen vil være hybrid, vi kommer til å jobbe på kontoret, hjemme og hytta. Vi har vi lært oss å bruke nye verktøy for samhandling som Teams. Dette representerer både utfordringer og muligheter. CISCO har arbeidet med dette fra før pandemien, og har erfaringer og konkrete tips om hvordan bedriftskulturen kan styrkes i den nye arbeidshverdagen

Cisco ble startet i 1984 av et ektepar på Stanford Universitet i California. De ville utvikle et produkt som var i stand til å sende data mellom 2 datasystemer med ulike protokoller. Dette var på mange måter starten av skalering av internett, og i dag går over 75-80% av trafikken på internett gjennom Cisco´s løsninger. I 2010 kjøpte selskapet et verdensledende selskapinnen videokonferanse- løsninger, Tandberg i Norge, en av de største industri-oppkjøp i Norge. I dag er det Cisco gjør i Norge på videokonferanse navet i Cisco´s verdensledende videokonferanse-løsninger. Begge selskaper hadde en kultur bygget på gode verdier, men ikke minst innovasjon og evnen til å se trender tidlig.

Trine Strømsnes er administrerende direktør i Cisco Norge. Gjennom sin karriere har hun hatt ulike
roller i Cisco, salg og salgs-ledelse, markedsføring og forretningsutvikling, og har jobbet internasjonalt
store deler av sin karriere i Cisco. Hun er en erfaren leder med stort engasjement for hvordan
teknologi kan skape verdi for samfunnet og enkeltpersoner. Hun vil dele litt av historien om Cisco,
hvordan de jobber i dag i Norge og globalt, med innovasjon og kultur.

Trine Strømsnes, CEO Cisco Norge

Hva er tilstanden til trønderske sentrum?
Hva er de viktigste erfaringene fra kontrollørenes besøksrunde?
Diskusjon om hvordan man skaper fine byer – og hva det betyr
Sentrumskontrollørene

Frivilligheten er selve bærebjelken i norske kultur- og idrettsarrangment. De siste årene har man merket en nedadgående kurve i denne dugnadsånden. Signalene tyder nå på at denne har fått seg en ny alvorlig knekk, på nivå at flere arrangement sliter med å få gjennomført pga mangel på frivillige. Det er i så fall en stor utfordring for kultur- og idretss-Norge som man kanskje ikke aner konsekvensene av. Hvilke konsekvenser kan dette ha for fremtida i kultur- og idrettstilbud i Norge. Hva betyr det for økonomien i landets arrangement og klubber? Hvorfor ble det sånn?

Heidi Anett Øvergård Beistad – Direktør Stiklestad Nasjonale Kultursenter
Stian Slotterøy Johnsen – Generalsekretær i FrivillighetNorge
Tone Østerdal –  Leder Norske konsertarrangører
Svein Bjørge, – Festivalsjef
Håkon Sivertsen – Cupgeneral, Steinkjer Håndballklubb

Debattleder: Leif Terje Nilsen, kultursjef Steinkjer Kommune

Hvor redde bør vi være? Hva er de største truslene? Hvordan har trusselbildet endret seg på nett de siste to årene og før og under krigen i Ukraina? Hvordan beskytter vi kritisk infrastruktur mot angrep og hva ser vi i det daglige. 

Mats Olsen, Network Rockstar, NTE
Leif Sundsbø Business Development Specialist, Cisco Systems

Kan regjeringen stoppe sentraliseringen av Norge?
May Britt Lagesen (Ap), Mari Holm Lønseth (H) og André Skjelstad (V) møtes til debatt.

Audun Korsæth, Direktør for divisjon Matproduksjon og samfunn i NIBIO

Hvordan forebygge rasisme og diskriminering i idretten – og på arbeidsplassen. Et engasjerende
foredrag hvor Daniel bruker egne erfaringer og involverer tilhørerne i caser.

Daniel Getaneh Hatland – MOT

Har fortida ei framtid?

De som har fulgt med i kulturlivet de siste åra har kanskje fått med seg at det skjer store (og små) ting i museumssektoren i den midtre og nordlige delen av Trøndelag.
Vi har to store sammenslåtte museer – Museet Midt i Namdalen, består av Namdalsmuseet, Norsk Sagbruksmuseum, Kunstmuseet NordTrøndelag, Kystmuseet i Nord-Trøndelag og en distriktsseksjon som jobber med kulturarv og kulturminner i distriktet. Lenger sør har vi SNK, lokalisert i de fem kommunene Inderøy, Steinkjer, Verdal, Levanger og Stjørdal med museene Egge Museum, Nils Aas
Kunstverksted, Stiklestad, Levanger fotomuseum og Stjørdal museum Værnes. SNK bidrar også med
museumstjenester til flere ubemanna, kommunale museer omkring i regionen.

Hvilken framtid har disse små og store museene, vil det fortsatt være museer slik vi kjenner det om 100 år? Eller vil alle kunne se kunst- og kulturarven i 3D, som hologram, hjemmefra og hvor som helst på våre egne digitale duppeditter? Vi kan ikke gi svar på hvordan framtida blir før vi kommer dit, men i denne lille diskusjonen skal vi snakke om hvilken retning vi ser for oss at våre museer går og hvilke utfordringer vi har foran oss. Vi spør hva et museum er og skal være i dag, og hva vil framtidas museumsbesøkende finne på sitt museum? Vi vil snakke om nye museumsbygg og nye arenaer for å formidle kunst- og kulturarv, men også om kva som er inni – om kulturarven og kunsten som
museene tar vare på vegne av samfunnet.

Ingvild Johnsen – avdelingssjef på Egge Museum, SNK
Camilla Birkeland – direktør for Museet Midt
Hanna Mellemsether – fagsjef i SNK

 

Besøk Landbruksteltet – mingleplass for bønder og de som er interessert i fremtidens landbruk. Her møter du nytenkende bønder, interessante leverandører med spennende teknologiske løsninger.

Vi har ambisiøse og nødvendige klimamål på den ene siden, og et stort behov for mer fornybar energi
på den andre siden. I tillegg sender krigen i Ukraina sjokkbølger inn i de europeiske og nasjonale
kraftmarkedene. Hva kan vårt bidrag være, er vi i stand til å handle?

Åslaug Haga, leder NORWEA 
Tommy Reinås i Trøndelag MDG
Pål Sverre Fikse, ordfører Verdal kommune som vil bygge ut verna vassdrag 
Amund Hellesø, Ordfører Nærøysund kommune
Christian Stav konsernsjef NTE og medlem av totalberedskapskommisjonen

Ledes av Sivert Rossing og Snorre Valen

Steinkjerkvinnen Julie Skaufel er i dag en kjent filmskaper som hadde fantastisk suksess med serien «Hjem til jul». I engelsk versjon («Home for Christmas») var den i desember 2020 den 5. mest sette serien på NetFlix, i verden!! Julie kommer for å fortelle litt om veien frem til nå, men ikke minst for å fortelle om sitt nye filmprosjekt; filmen «Heim» som har handling fra og skal spilles inn i Steinkjer! En fantastisk mulighet for eksponering av Steinkjer og Innherred og de mulighetene som ofte følger i bølgene etter en slik film. 

Julie Skaufel, filmskaper
Anita Østby, Steinkjer Næringsforum

 

Samtidig sliter mange bedrifter med å få tak i kvalifisert arbeidskraft.
Hva kan vi gjøre  for at flere som står utenfor arbeidslivet får muligheten til å komme i jobb?

Tord Lien, NHO regiondirektør
Torbjørn Aas, Fylkesdirektør NAV
Ingrid Dahl Furunes – Daglig leder, Verdal næringsforum
Frode Kvittem, oppvekst og velferdsdirektør Statsforvalteren i Trøndelag

 

Programleder: Kristin Haug-Smith

Hvordan utnytte sensorteknologi for å effektivisere og spare energi i kommunale driftsoppgaver.
Teknologien finnes. InfoTiles leverer en dataleverandøruavhengig programvare-som-en-tjeneste, som samler, presenterer og analyserer data fra vannmålere, sensorer, åpne data og 3-partssystemer som vedlikeholds- og kontrollsystemer (SCADA).
InfoTiles er prisbelønnet, nasjonalt og internasjonalt, for sin skalerbarhet og brukervennlighet.
InfoTiles har gjennomført prosjekter for smarte vannmålere med blant annet Trondheim, Molde og Stavanger.

Johnny Alexander Gunneng, CEO Info Tiles
Øyvind Sløgedal, Datec Lightcontrol
Erik Jensen, NTE

Hvilken rolle ønsker Steinkjerbygg å ha for byutvikling og bolyst, og hvordan bidra aktivt til å skape attraktive byer for fremtidens generasjoner?
Hvilke visjoner for fremtida har Steinkjerbygg i forhold til å bidra og legge til rette for næringsutvikling?

Frode Nordgård, direktør Steinkjerbygg
Lars Arve Nervik, Leder for Bolig og Eiendomsutvikling
Olav Brauti, prosjektsjef Steinkjerbygg

Jordbruksoppgjøret var rekordstort – men fortsatt vil bøndene ha mer.
Marit Arnstad (Sp), Petter Harald Kimo fra Norges Bondelag, Sivert Bjørnstad (Frp) og Trine Hasvang Vaag (Nortura)

Hva er e-sport, har det en verdi utenfor gutte- og jenterommet
Gaming og spill som lokal utviklingsfaktor, om E-sport og gaming. Myter og overraskende fakta –
Gaming som plattform for kommunikasjon og innovasjon – Gaming som kompetanse og yrkesveg
Flere videregående skoler satser på e-sport, lokale spillklubber etableres bl.a. på Inderøy og Verdal.
Nord Universitet på Levanger tilbyr bachelorutdanning i spill og opplevelsesteknologi

Petter Skjervold – Rektor Inderøy VGS
Fredrik Haugland Nilsen – E-sportlærer Inderøy VGS

Forretningsmodeller som endrer byggebransjen forbi netto null. Hvordan utnytte takflater på bygg,
som i dag står tomme og ubrukte. Konseptet bærekraftstaket ser på tre av vår tids store utfordringer:
energimangel, ekstremvær og utenforskap. Hvordan kan matproduksjon, bikuber og hønsehold gjøre at vi får involvert og engasjert ansatte og lokalmiljø slik at utenforskap minimeres? Konseptet bærekraftstaket kombinerer energiproduksjon med kolonihager og sosiale treffpunkter for brukerne av næringsbygg og/eller beboerne i blokker og lokalbefolkningen.

Anders Solem, NTE

Studiestedsstrukturen for Nord universitet er lagt. Universitetet har 8 studiesteder fra Stjørdal i sør til Stokmarknes i nord, hvorav 4 ligger i Trøndelag. Universitetet tar opp nærmere 5.000 nye studenter hvert år og forskningsaktiviteten øker betydelig i hele universitetet.

Hva er strategien fram mot 2030 for Nord universitet i Trøndelag og Nordland?
Hva ønsker Nord universitet å bidra med i samfunns- og næringsutviklingen?

Rektor Hanne Solheim Hansen gir deg et innblikk i sine tanker om universitetet i årene fremover.

Hanne Solheim Hansen, rektor Nord universitet

Fredagen i Steinkjerfestivalen er allerede en av de dagene i året hvor det er mest interessant å besøke Steinkjer. Det avholdes en egen Jobbfestival i tidsrommet kl 13.30-15.30 på InnoCamp, og dette vil være en gylden mulighet for alle som er nysgjerrige på arbeidsmarkedet i Steinkjer.  Her vil vi vise frem både privat og offentlig næringsliv: -hva jobber de ulike bedriftene med, -hvilke spennende framtidsplaner har de, -kanskje finnes det noen ledige stillinger også? En gylden mulighet for å komme i kontakt med interessante arbeidsgivere her altså, enten du er på jobbjakt eller bare er nysgjerrig.

Arbeidsgiverne står på stands og bedriftene har blitt utfordret til å vise frem overraskende og spennende jobbinnhold. Ta turen innom da vel!

Følgende virksomheter møter du på Jobbfestivalen:

Salmar: «Nå har du sjansen til å spørre oss som jobber i SalMar Settefisk AS om vårt fag og produksjon. Møt Produksjonsdirektør Roar Simonsen, HR- rådgiver Magnus Hovd og en av våre lærlinger Agnethe Ertzgaard å få svar på alt fra produksjon, teknologi, lærlingeløp og jobbsøknader og CV. Vi rekrutterer mellom 20- 30 personer til vårt nye Settefiskanlegg på Malm, Kom å spør oss da vel»

Steinkjer Håndballklubb « Vi ønsker å være et tilbud for både de som bor på Steinkjer og de som kan tenke seg å flytte hit. Gjennom klubb og cup så håper vi at vi kan være den rekreasjonsarenaen eller fritidstilbudet som du savner eller ønsker»

Multiconsult «Multiconsult ASA er et ledende norsk ingeniør- og arkitekturselskap. Med 3200 høyt kompetente medarbeidere fordelt i sterke fagområder kan Multiconsult påta seg de mest komplekse prosjektene markedet har å tilby»

NTE «Kom å snakk med lederne i NTE, og få CV-hjelp av traineene»

Intro Trainee «Vil du høre mer om traineemulighetene på Innherred? Kom å slå av en prat!»

Steinkjer Næringsforum/NHO «Møt NHO-leder Tord Lien på stand»

Steinkjer kommune «Vet du at det er mange spennende jobbmuligheter i kommunen? Kom å møt oss på Jobbfestivalen»

SpareBank1 SMN «Sparebank 1 SMN avd. Steinkjer er det ledende finanshuset i regionen, og er arbeidsplass til over 70 dyktige ansatte. Jobbmulighetene i Finanshuset er mange og varierte. På fredag kan du møte både seniorer og nyansatte som kan fortelle litt om sin arbeidshverdag, opplæring og generelle opplevelse av å jobbe på Finanshuset i Steinkjer.»

NAV
NIBIO
Innovasjon Norge
Steinkjerbygg
Trønder-Avisa
Fixrate
Smart Media
Eiendomsmegler1
Trøndelag Fylkeskommune
MM Karton Follacell AS
Inntre
LO
Sintef – Forskningsleder Øyvind Skogvold vil være på stand fra 13.30-14.00

Sofaprat om hvordan kan vi sikre at mer av verdien i en norskprodusert matvare tilfaller produsenten?

Hva er til hinder for å komme dit?
Hvilke virkemidler eller løsninger ser vi for oss?
Hva sier dagligvarekjedene?
Hva sier samvirkene?
Hvem tjener egentlig mest på den norske råvaren?

Vi har invitert Trine Hasvang Vaag og Anders Norstad til en prat om morgendagens verdikjede innen produksjon og salg av norsk mat, ledet av Lars Iversen

Deltakere:

Trine Hasvang Vaag, bonde, styreleder i Nortura, utdannet innen økonomi og administrasjon, grunnfag i privatrett og grunnfag i offentlig rett. Har hatt en rekke verv i skogeierforening og på alle nivåer i Norges Bondelag.

Anders Nordstad, siviløkonom, tidligere innkjøpsdirektør, salgsdirektør, kornhandler, risk manager, middels god profesjonell fotballspiller og generalsekretær i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Aktuell som meningsytrer om norsk jordbruk og matproduksjon.

Samtaleleder:

Lars Iversen, strategisk rådgiver i Atea

Hva er senskadene i kultursektoren etter 2 svært krevende år med pandemi, der kultursektoren har vært kasteball og offerlam.

Er publikum tilbake på samme nivå som før pandemien?
Har publikum fått andre vaner, andre ønsker til opplevelser av kultur?
Hvor skadelig har kompetanseflukten vært?
Har arrangementssektoren fortsatt behov for støttehjul?

  • Paal Ritter Schjerven Kunstnerisk leder, Popsenteret
  • Tone Østerdal, Daglig leder, Norske konsertarrangører
    Rhiannon Edwards, Leder for kultur og opplevelse for Virke – Hovedorganisasjonen
    Anja Nylund Hagen, seniorrådgiver i avdeling for kulturanalyse, Norsk Kulturråd
  • Nina Hodneland – Daglig leder, Norske kulturhus
  • May Britt Lagesen – Stortinget

Bjørn Arild Gram fra Steinkjer ble forsvarsminister midt i Europas største krise på minst 30 år. Nå skal han lede en historisk opprusting av Forsvaret – med en krigsmakt som nærmeste nabo.

Bjørn Arild Gram (SP) – forsvarsminister
Tone Sofie Aglen – politisk kommentator VG

16:00-17:30 Vorspiel i NTE-teltet på torget
18:00- Steinkjerfestivalen