Tema

Oversikt over scener og tidspunkter kommer i løpet av mai
Tema

Kunstig intelligens

Kunstig intelligens revolusjonerer måten vi lever, jobber og tenker på. Vi utforsker hvordan denne teknologien ikke bare skaper nye muligheter, men også stiller krav til etisk refleksjon og ansvarlig bruk. Gjennom innsiktsfulle samtaler vil eksperter, innovatører og politikere belyse hvordan KI kan drive bærekraftig utvikling og hva det vil kreve av oss som samfunn. Bli med oss for å forme fremtiden med kunnskap og visjon om en rettferdig teknologisk fremdrift.

Tema

Energi

Tiden der tilgang til ubegrenset og billig energi er forbi, og knappheten blir større i framtiden. Hvor skal vi få ny fornybar energi fra, hva skal vi bruke den til og hvordan vil dette påvirke Trøndelag? Bli med å utforske kjernekraftens dilemmaer, potensialet i grunnvarme, og vindkraftens utfordringer.

Tema

Arbeids-marked og rekruttering

Det er ikke mangelen på spennende jobber som er den største utfordringen i dag, men å fylle de med kompetent arbeidskraft. På Framtidsfredag setter vi temaet på dagsorden gjennom innlegg og diskusjoner med nye vinklinger. Vi tar de store arbeidsmarkedsdiskusjone med blant annet LO og NHO, vi utfordrer nasjonale politikere på hva som kan og må gjøres, og vi hører hva de unge faktisk ønsker for å velge Innherred for sin fremtid. Og vi skal også vise frem de som har lyktes med å fylle sine jobber gjennom innovativ tenkning, både i privat og offentlig sektor.

Tema

Utenforskap og psykisk helse

Hvem er de egentlig, de som står utenfor fellesskapet, på utsida av resten av samfunnet. De som verken går på skole eller er i jobb? Hvor er de, og hvordan havnet de der?

Hva kan vi – hjelpeapparat, politi, NAV, skole, barnevern, medmennesker og mange flere – bidra med for at de står utenfor kan bli inkludert og ønsket velkommen – innenfor?

Utenforskapet i Trøndelag er fortsatt stort. Over 50 000 mennesker er i dag uten jobb og er heller ikke i utdanning. Noen skal ikke den vegen, de skal ikke jobbe. Andre kan jobbe litt. Noen både kan og vil delta i arbeidslivet eller gå på skole, men har kommet skeivt ut.

Å stå utenfor fellesskapet er kanskje det verste et menneske kan oppleve. I flere arrangementer i Framtidsfredag 2024 utforsker vi noen av veiene inn, resultatene av og veiene ut av utenforskapet.  

 

 

Tema

Mat

MAT, et tema som berører oss alle på ulike vis. Gjennom foredrag, paneldebatter og samtaler er vårt mål å belyse matens mangefasetterte rolle i samfunnet, fra beredskap og bærekraft til kultur og økonomi. Velkommen til innsiktsfulle diskusjoner og nye perspektiver på MAT.

 

 

Tema

Digitalisering og Cybersikkerhet

Digitalisering, innovasjon og cybersikkerhet

Gjennom 20 år har NTE digitalisert Trøndelag gjennom utbygging av et massivt fibernett. Dette er historien om den største innovasjonen i NTE siden man startet med kraftproduksjon, og er intet mindre enn et trøndersk industrieventyr. En pioner-satsning av uredde typer, som turte å utfordre telegigantene som sov i timen. Nå er tiden inne for å fortelle historien, og vise hvordan vi sammen skal ta steget videre. Digitaliseringen av samfunnet stopper ikke her, og vi er klare med både KI og nye tjenester.

Det gjennomgripende digitaliseringen av samfunnet fører også til nye utfordringer, og cybersikkerhet er aktuelt som aldri før. Her kommer fortellingen om hvordan en kommune over natten blir satt tilbake til «steinalderen» med penn og papir som sine viktigste verktøy. I tillegg vil en etisk hacker vise oss hvor fort gjort det er å trå feil…

Tema

Hjernehelse- gjerne helse!

HUNT (Helseundersøkelsen i Trøndelag) feirer 40 år i år, og det markeres ved å ta et historisk tilbakeblikk på hvordan det har vært mulig å etablere et internasjonalt anerkjent forskningsmiljø i Trøndelag, bidra med data til rundt 240 doktorgrader og at det publiseres over 100 vitenskapelige artikler årlig. HUNT, Fylkeskommunen i Trøndelag og Helse Nord-Trøndelag HF står bak temaet hjernehelse og har vært viktige samarbeidspartnere i en årrekke. Spennende forskning innen demens, psykiske helse og andre relaterte tema vil presenteres. Status i folkehelsekampanjen ABC for psykisk helse, og hvordan ABC kan brukes i arbeidslivet vil også settes på dagsorden. Vi vil også komme inn på hvordan bruk av skjermer og smart-telefoner har endret de unges hverdag, og diskuterer konsekvensene av denne utviklingen.

Tema

Framtidens ledelse

Ledelse er selve nøkkelen i møte med teknologisk utvikling, globalisering og økende mangfold på arbeidsplassen, som i alt krever ledere som er rustet til å håndtere kompleksitet, fremme inkludering og drive bærekraftig vekst. Kom å bli inspirert og skaff deg ny innsikt i fremtidens ledelse!