Hopp til innholdet

- en dag for framtidas Trøndelag

23. juni 2023

- en dag for framtidas Trøndelag

23. juni 2023

Framtidsfredag er en konferanse med fokus på den nære og den fjerne framtida vår. En dag for påfyll og trivsel, med over 50 ulike foredrag om dagsaktuelle temaer, spennende samtaler, utstillingsrom og workshops midt i hjertet av Steinkjer. Dette er dagen du ikke ønsker å gå glipp av.

PROGRAMMET KOMMER SNART

Framtidsfredag er full av brennaktuelle og spennende tema

Sikkerhet og beredskap
Her vil vi fokusere på hvordan krigen i Ukraina påvirker utviklingen av forsvaret i Norge, og hvordan Trøndelags rolle endres. I tillegg skal vi se på begrepet Totalberedskap – og hvordan den endrede sikkerhetssituasjonen påvirker oss som nasjon, region, virksomheter og privatpersoner.

Helse(utfordringer) eller helsemuligheter
Psykisk helse er angår oss alle, men er ikke noe vi gjerne snakker om. Når vi gjør det, er det ofte med negativt fortegn. Vi setter dette på agendaen gjennom å fokusere på muligheter og løsninger.

Privatøkonomi med ungt blikk
Vi er midt i en internasjonal økonomisk krise, med nedgangstider og stor usikkerhet. Nordmenn har ikke hatt dårligere tro på egen og landets økonomi på 30 år. Du og jeg kjenner dette på kroppen gjennom økte matvarepriser, dyrere lån, nedgang i boligmarkedet m.m. Hvordan svarer den erfarne økonomen på spørsmål fra en ung voksen?

Mangfold
Mangfold handler om ulikheter og variasjon i samfunnet og blant mennesker, og om å anerkjenne og verdsette dette. Det kan inkludere ulikheter knyttet til kjønn, kultur, etnisitet, alder, seksuell orientering, funksjonsnivå og mye mer. Mangfold på trønderske arbeidsplasser er viktig av så mange grunner. Men er vi gode nok på det? Og hva kan og bør vi gjøre? 

 

Mat og drikke
Vi bor midt i selve matfatet – særlig når det gjelder utviklingen av lokal mat og -drikke. Vi skal fokusere på både kokken, produsenten, industrien og omsetningen. Og vi skal selvfølgelig smake.

Framtidas eldre
Framtidas eldre blir ikke som dagens eldre. Vi blir eldre og eldre, og med det følger det nye muligheter og nye utfordringer. Hvordan utnytter vi mulighetene, og hvilke løsninger har vi på utfordringene?

Gode og attraktive samfunn
Hva skaper tilflytting og trivsel? Hva er attraktivitet? Hvordan tiltrekker vi oss næringsliv og innflytting?

Bærekraft, sirkulærøkonomi og grønn omstilling
Vi har en klimakrise og en naturkrise, og de kan bare løses i fellesskap. Med mindre innsatsen skaleres kraftig opp, står verden overfor en global katastrofe. Dette deprimerende nyheter – hvilke konkrete grep kan vi ta? Skjer det noe som gir håp?

Det er valgår, og startskuddet for årets kommune- og fylkestingsvalg går! Hvordan posisjonerer de lokale partiene seg?
Og hvordan ser vår lokale virkelighet ut for ekspertkommentatorer som sitter på utsiden?

I tillegg blir det en jobbmesse hvor en rekke spennende arbeidsgivere viser seg frem, her vil du også høre korte og flammende innlegg om arbeidsrelaterte tema fra vår «Speakers Corner».

Framtidsfredag er en konferanse med fokus på den nære og den fjerne framtida vår. 

En dag for påfyll og trivsel, med over 50 ulike foredrag om dagsaktuelle temaer, spennende samtaler, utstillingsrom og workshops midt i hjertet av Steinkjer. 

Dette er dagen du ikke ønsker å gå glipp av.

PROGRAMMET KOMMER SNART

Framtidsfredag er full av brennaktuelle og spennende tema

Sikkerhet og beredskap
Her vil vi fokusere på hvordan krigen i Ukraina påvirker utviklingen av forsvaret i Norge, og hvordan Trøndelags rolle endres. I tillegg skal vi se på begrepet Totalberedskap – og hvordan den endrede sikkerhetssituasjonen påvirker oss som nasjon, region, virksomheter og privatpersoner.

Helse(utfordringer) eller helsemuligheter
Psykisk helse er angår oss alle, men er ikke noe vi gjerne snakker om. Når vi gjør det, er det ofte med negativt fortegn. Vi setter dette på agendaen gjennom å fokusere på muligheter og løsninger.

Privatøkonomi med ungt blikk
Vi er midt i en internasjonal økonomisk krise, med nedgangstider og stor usikkerhet. Nordmenn har ikke hatt dårligere tro på egen og landets økonomi på 30 år. Du og jeg kjenner dette på kroppen gjennom økte matvarepriser, dyrere lån, nedgang i boligmarkedet m.m. Hvordan svarer den erfarne økonomen på spørsmål fra en ung voksen?

Mangfold
Mangfold handler om ulikheter og variasjon i samfunnet og blant mennesker, og om å anerkjenne og verdsette dette. Det kan inkludere ulikheter knyttet til kjønn, kultur, etnisitet, alder, seksuell orientering, funksjonsnivå og mye mer. Mangfold på trønderske arbeidsplasser er viktig av så mange grunner. Men er vi gode nok på det? Og hva kan og bør vi gjøre? 

Mat og drikke
Vi bor midt i selve matfatet – særlig når det gjelder utviklingen av lokal mat og -drikke. Vi skal fokusere på både kokken, produsenten, industrien og omsetningen. Og vi skal selvfølgelig smake.

Framtidas eldre
Framtidas eldre blir ikke som dagens eldre. Vi blir eldre og eldre, og med det følger det nye muligheter og nye utfordringer. Hvordan utnytter vi mulighetene, og hvilke løsninger har vi på utfordringene?

Gode og attraktive samfunn
Hva skaper tilflytting og trivsel? Hva er attraktivitet? Hvordan tiltrekker vi oss næringsliv og innflytting?

Bærekraft, sirkulærøkonomi og grønn omstilling 
Vi har en klimakrise og en naturkrise, og de kan bare løses i fellesskap. Med mindre innsatsen skaleres kraftig opp, står verden overfor en global katastrofe. Dette deprimerende nyheter – hvilke konkrete grep kan vi ta? Skjer det noe som gir håp?

Det er valgår, og startskuddet for årets kommune- og fylkestingsvalg går! Hvordan posisjonerer de lokale partiene seg? 
Og hvordan ser vår lokale virkelighet ut for ekspertkommentatorer som sitter på utsiden?

I tillegg blir det en jobbmesse hvor en rekke spennende arbeidsgivere viser seg frem, her vil du også høre korte og flammende innlegg om arbeidsrelaterte tema fra vår «Speakers Corner».

INSPIRERENDE GJESTER

INSPIRERENDE GJESTER

Terje Aasland, Olje- og energiminister
Bjørn Arild Gram, Forsvarsminister
Eirik Kristoffersen,
Forsvarssjef
Karen-Anna Eggen,
Institutt for forsvarsstudier
Per Erik Solli,
senior forsvarsanalytiker NUPI og seniorrådgiver på Nord universitet
Harald Sunde,
leder totalberedskapskommisjonen
Lars Erik Lund,
konserndirektør Veidekke
Steinar Krokstad,
HUNT og Hodebra
Tanja Plasil,
Prosjektleder Europeisk frivillighetshovedstad 2023 – Trondheim
Oda Okkenhaug, kommentator Trønderdebatt
Hanne Sagmo, Prosjektleder Hodebra
Zaineb Al-Samarai, kandidat til ny idrettspresident, rådgiver strategi og samfunnskommunikasjon
Anita Krohn Traaseth,
næringslivsleder og tidligere direktør for Innovasjon Norge
Kimiya Sajjadi,
prisvinnende taler på mangfold og inkludering
Bente Lund Jacobsen,
eldreombud
Anne-Kari Minsaas,
leder pensjonistforbundet
Carsten O. Five,
økonomisk rådgiver
Ole Erik Almlid, direktør NHO
Erik Stiklestad,
Yard director, Verdal Aker Solutions
Jon Ivar Hovd,
Prosjektsjef SalMar Settefisk AS
Robert Pettersen,
rådmann Rana kommune
Jorodd Asphjell,
president Nordisk råd
Harald Magnus Andreassen,
sjeføkonom SpareBank1 Markets
Kornelia Minsaas,
Influencer, innholdsprodusent og sparetipser fra Steinkjer
Kjell Rakkenes,
Konserndirektør Strategi, rammevilkår og kommunikasjon Nortura
Anders Nordstad,
blogger, tidligere generalsekretær i Norges Bonde- og Småbrukarlag
Lise Sofie Nøss,
forfatter av «Cravings»
Kirsten Indgjerd Værdal,
direktør for plan og næring i Trøndelag fylkeskommune
Vegard Helland,
Sparebank1 SMN
Torkil Marsdal Hansen, partner og strategisk rådgiver i PKOM
Sunniva Nicolaisen, visekonsernsjef, Moengruppen; Oceanize 
Roar Hildonen, Restauratør To Rom og Kjøkken / E.C.Dahls Pub og Kjøkken
Thomas Seltzer,
musiker, forfatter og samfunnsdebatant
Petter Northug,
næringslivsgründeren
Berit Svendsen,
Styreproff, telekomguru
Jørgen Dyrhaug,
Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Kristin Danielsen,
Generaldirektør i Norsk kulturråd
Federico «Fede» Lozano,
utdanningsentreprenør NTNU
Thor Gotaas,
Live podcast med Jegerpodden

Terje Aasland, Olje- og energiminister
Bjørn Arild Gram
, Forsvarsminister
Eirik Kristoffersen,
Forsvarssjef
Karen-Anna Eggen,
Institutt for forsvarsstudier
Per Erik Solli,
senior forsvarsanalytiker NUPI og seniorrådgiver på Nord universitet
Harald Sunde,
leder totalberedskapskommisjonen
Lars Erik Lund,
konserndirektør Veidekke
Steinar Krokstad,
HUNT og Hodebra
Tanja Plasil,
Prosjektleder Europeisk frivillighetshovedstad 2023 – Trondheim
Oda Okkenhaug, kommentator Trønderdebatt
Hanne Sagmo, prosjektleder Hodebra
Zaineb Al-Samarai,
kandidat til ny idrettspresident, rådgiver strategi og samfunnskommunikasjon
Anita Krohn Traaseth,
næringslivsleder og tidligere direktør for Innovasjon Norge
Kimiya Sajjadi,
prisvinnende taler på mangfold og inkludering
Bente Lund Jacobsen,
eldreombud
Anne-Kari Minsaas,
leder pensjonistforbundet
Carsten O. Five,
økonomisk rådgiver
Ole Erik Almlid, direktør NHO
Erik Stiklestad,
Yard director, Verdal Aker Solutions
Jon Ivar Hovd,
Prosjektsjef SalMar Settefisk AS
Robert Pettersen,
rådmann Rana kommune
Jorodd Asphjell,
president Nordisk råd
Harald Magnus Andreassen,
sjeføkonom SpareBank1 Markets
Kornelia Minsaas,
Influencer, innholdsprodusent og sparetipser fra Steinkjer
Kjell Rakkenes,
Konserndirektør Strategi, rammevilkår og kommunikasjon Nortura
Anders Nordstad,
blogger, tidligere generalsekretær i Norges Bonde- og Småbrukarlag
Lise Sofie Nøss,
forfatter av «Cravings»
Kirsten Indgjerd Værdal, direktør for plan og næring i Trøndelag fylkeskommune
Vegard Helland,
Sparebank1 SMN
Torkil Marsdal Hansen, partner og strategisk rådgiver i PKOM
Sunniva Nicolaisen, visekonsernsjef, Moengruppen; Oceanize
Roar Hildonen,
Restauratør To Rom og Kjøkken / E.C.Dahls Pub og Kjøkken
Thomas Seltzer,
musiker, forfatter og samfunnsdebatant
Petter Northug,
næringslivsgründeren
Berit Svendsen,
Styreproff, telekomguru
Jørgen Dyrhaug,
Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Kristin Danielsen,
Generaldirektør i Norsk kulturråd
Federico «Fede» Lozano,
utdanningsentreprenør NTNU
Thor Gotaas,
Live podcast med Jegerpodden

KONSEPTET ER ENKELT

Du plukker og velger selv hva du ønsker å delta på – akkurat som når du er på festival.

Tematikken varierer fra år til år, men fokus skal alltid være på framtida. Den nære, og den fjerne. 
Hva spiser vi? Hva gjør vi? Hvordan ser lokalsamfunnet vårt ut om 10 år eller 50 år? Hvordan ser Norge ut i 2030?

Hold av dagen så møtes vi på Framtidsfredag 23. juni 2023!

KONSEPTET ER ENKELT

Du plukker og velger selv hva du ønsker å delta på – akkurat som når du er på festival.

Tematikken varierer fra år til år, men fokus skal alltid være på framtida. Den nære, og den fjerne. 

Hva spiser vi? Hva gjør vi? Hvordan ser lokalsamfunnet vårt ut om 10 år eller 50 år? Hvordan ser Norge ut i 2030?

Hold av dagen så møtes vi på Framtidsfredag
23. juni 2023!