Vegar Rangul

Seniorforsker ved HUNT

Vegar Rangul er seniorforsker ved HUNT og har samlet inn verdens største datamateriale på fysisk aktivitet.

Facebook
Twitter
LinkedIn