Thomas Engan

direktør Landkreditt

Thomas Engan jobber som distriktssjef i Landkreditt, og arbeidshverdagen handler om å hjelpe bønder i Trøndelag med gode råd om landbruksfinansiering og sparing.

Landkreditt er eid av omkring 9.000 norske bønder, og startet opp som en kredittforening allerede i 1915. Formålet til Landkreditt er å bidra til bedre økonomi for bøndene som eiere, gjennom å tilby gode finansløsninger. Selv om Landkreditt har sine røtter i landbruket, tilbys det nå produkter til både privatkunder, næring og landbruk. Fra distriktskontoret er det imidlertid landbrukskundene som står i fokus, og selskapet tilbyr en rekke spesialtilpassede landbruksprodukter.

Facebook
Twitter
LinkedIn