Sidsel Dahl Bjørgvik

Avdelingsdirektør NAV Arbeidslivssenter

ARBEID = HELSE

Hvordan fremmer vi psykisk helse i framtidas arbeidsliv?

Engasjert i inkluderingsarbeid og har gjennom ledelse i Aker Verdal erfart at et godt arbeidsmiljø og partssamarbeid gir effekt på sykefravær. Jobbet med IA avtalen i NAV siden 2011 og har et brennende engasjement for de som trenger litt ekstra. Arbeidslivet trenger helsekompetanse for å inkludere. Vi må ha mot til å snakke om psykisk helse

Facebook
Twitter
LinkedIn