Randi Kalskin Ramstad

grunnvarmerådgiver - Asplan Viak

Ramstad er et kjent ansikt i media som frontfigur for flere av de mest omtalte pilotprosjektene innen grunnvarme og sesongvarmelagring (GeoTermos) i Norge.

Hun er spesialist i fagfeltet og har 25 års erfaring fra rådgivning og utvikling av grunnvarmeløsninger i samspill med andre fornybare energikilder. Hun har arbeidet med alle typer grunnvarmeanlegg, og har ledet og deltatt i forskningsprosjekter innen grunnvarme både i Norge og internasjonalt. Hun underviser og veileder PhD- og masterstudenter ved NTNU (førsteamanuensis II).

Facebook
Twitter
LinkedIn