Petra Sestak

Trøndelag reiseliv

Petra Sestak, reiselivssjef i Trøndelag og administrerende direktør i Trøndelag Reiseliv AS, er en dynamisk leder med et internasjonalt preg. Født i Praha og oppvokst i Tyskland, har hun en mastergrad i kommunikasjons- og kulturvitenskap med fokus på mediearbeid og siviløkonomi. Med sitt sterke engasjement ønsker Petra å løfte Trøndelag som et attraktivt og bærekraftig reisemål, øke verdiskapningen, og styrke regionens konkurranseevne.

Facebook
Twitter
LinkedIn