Martin Tesli

Sjef 132 Luftving og Ørland flystasjon
Facebook
Twitter
LinkedIn