Linn Kristin Reinan

Seniorrådgiver - NAV Levanger

Linn har jobbet innen arbeidsinkludering siden 2012, og har lang erfaring fra metodisk arbeid. Hun jobber i dag som IPS Metodeveileder, med ansvar for IPS teamet ved klinikk for psykisk helsevern og rus. Linn er utdannet pedagog og familieterapeut, har videreutdanning i Supported Employment og IPS. 

Facebook
Twitter
LinkedIn