Kjetil Kvarteig

Kategoriansvarlig - Coop

Coop Midt-Norge jobber aktivt for å fremme lokalmatprodusenter i Norge, med fokus på å styrke matgleden og bevisstheten rundt norsk matkvalitet. De er engasjert i å fremme bærekraft, miljø, og identitet knyttet til mat og matkultur. I tillegg ser de på lokalprodusert mat og drikke som en viktig del av norsk turisme. På Framtidsfredagen vil Kjetil snakke om ei satsing på Røroskua og betydningen landbruk over hele landet har for matberedskap og arbeidsplasser.

Kjetil Kvarteig har en solid bakgrunn innen både økonomi og agronomi. Han har også fullført en diplomutdannelse i kjøttfag, noe som gir ham spesialisert kompetanse innen kjøttforedling. Han sitter i i Matcooperativet til Mega som jobber for å fremme matglede.

Facebook
Twitter
LinkedIn