Jonas Kristiansen Nøland

Første-amanuensis i energiomforming ved NTNU

Jonas Kristiansen Nøland er førsteamanuensis i energiomforming ved NTNU, forsker innen kjernekraftens rolle i et fornybart energisystem (NERES-prosjektet), koordinator for NTNUs satsningsområde innen ren luftfart, og kommunikasjonsleder i vannkraftsystem-prosjektet SysOpt. Han er utdannet med doktorgrad i teknisk fysikk fra Uppsala Universitet – Ångströmlaboratoriet. Fra 2022 er han med i NTNUs Stjerneprogram for forskere som har utmerket seg internasjonalt innenfor sine fagfelt.

Facebook
Twitter
LinkedIn