Ivar Strand

styremedlem Nortura

Ivar Strand er styremedlem i konsernstyret i Nortura. Til daglig er han gårdbruker og driver familiegården Kleiv mellom på Snåsa i Trøndelag. Her driver han 1300 dekar jord, produserer melk på 660 tonn kvote, og leverer storfe til Nortura- Ved siden av arbeidet på gården eier han også et investeringsselskap.

Facebook
Twitter
LinkedIn