Guro Angell Gimse

Regiondirektør i NHO Trøndelag

Guro Angell Gimse har bakgrunn som politi, gårdbruker og politiker. Hennes politiske bakgrunn spenner seg fra kommunestyre og fylkesting, til storting og regjering. Hun er utdannet politi og har en master i Business Administration.

Facebook
Twitter
LinkedIn