Gaute Lenvik

administrerende direktør i Norsk Landbruksamvirke

Gaute har ledet flere organisasjoner innen mat- og landbrukssektoren de siste 25 årene, hvorav de siste årene i Norsk Landbrukssamvirke og ved Veterinærinstituttet. Han er utdannet økonom fra NMBU og har erfaring både fra privat og offentlig sektor.

Facebook
Twitter
LinkedIn