Gaute Børstad Skjervø

Nestleder i AUF

Skjervø er overlevende fra terrorangrepet mot Utøya 22. juli 2011. Han ledet AUFs interne 22. juli-utvalg og var redaktør for AUFs bok «Aldri tie, aldri glemme» (2021). Han var medlem i Ekstremismekommisjonen som overleverte sin rapport til regjeringen våren 2024.

Facebook
Twitter
LinkedIn