Erik Stene

Fagdirektør i Statens helsetilsyn

Erik Stene har ledet barnevernsinstitusjonsutvalget som har lagt fram femti forslag til endringer som bør skje i ordninger rundt barnevern, helsevesenet og institusjonene.

Facebook
Twitter
LinkedIn