Einar Gundersen

Kategoridirektør - Meny

MENY er Norges ledende supermarked og bredt vareutvalg med god kvalitet er avgjørende for deres suksess.

For å nå dette målbildet, så er Norsk landbruk generelt og matskatter spesielt en særdeles viktig bærebjelke.

Med det bakteppet så har Einar blitt en drivkraft for norske matskatter og han brenner for å bidra til å utvikle et bærekraftig og et lønnsomt norsk landbruk.

Facebook
Twitter
LinkedIn