Camilla Tepfers

Gründer og partner i inFuture

Camilla AC Tepfers har mer enn 25 års erfaring med fremtidsstudier og strategiutvikling, forretningsutvikling og innovasjon, samt digitalisering. De siste 15 årene har hun vært gründer og partner i inFuture. Før det var hun 8 år i DNB hvor hun var med i gruppen på 5 som hadde programansvaret for den store digitaltransformasjonen i konsernet, og hvor hun bygget opp og ledet konsernets innovasjonssatsning. Hun har styreerfaring fra en rekke ulike bransjer herunder forskning med en serie verv i Forskningsrådet. Hun satt også i regjeringens ekspertutvalg for etter- og videreutdanning. Hun har også skrevet flere bøker som er tatt inn i pensum ved norske universitet og høyskoler. For eksempel skrev hun den første, norske boken om e-handel i 1997. I 2001 skrev hun boken Konsumentkrigen. Den handlet blant annet om sosiale media, lenge før Facebook hadde fått sin første bruker.

Facebook
Twitter
LinkedIn