Bjørn Erik Vangen

kokk og prosjektleder for Matregion Fosen i Fosenregionen IKPR

Bjørn Erik Vangen er en norsk kokk og prosjektleder kjent for sitt arbeid med lokal og økologisk mat. Han har en sterk tilknytning til Fosenregionen i Trøndelag og har spilt en viktig rolle i ulike Prosjektleder i Fosenregionen og faglært kok. Han har fokusert på å fremme lokal matkultur og bærekraftig matproduksjon i mange år.. Han er også en forkjemper for å integrere lokal mat i offentlige institusjoner og har arbeidet med å endre innkjøpsavtaler for å gjøre dette mulig.

Facebook
Twitter
LinkedIn