Anders Eggen

Inspirasjonsbonde

Anders er inspirasjonsbonde i landbrukets økoløft, driver økologisk kornproduksjon på Melhus og er rådgiver i jord og plantekultur, ved Norsk Landbruksrådgiving. Gjennom utallige samtaler med gårdbrukere har han vært tett på utviklinga i landbruket de siste 30 årene.

Facebook
Twitter
LinkedIn