NTE satser på KI

De har allerede klart å redusere tidsbruk på svar ut til kunder med 90 prosent ved bruk av kunstig intelligens. Nå ivrer NTE etter å utforske KI-verdenen videre. 21. juni er selskapet med på å arrangere Framtidsfredag med KI som ett av hovedtemaene.  – Det er så lett å sette seg på perrongen og tenke […]

E-sport og utenforskap

På Framtidsfredag 21. juni kommer Alex Hole, daglig leder i Jotunheimen E-sport, for å fortelle oss mer om dette. Du møter han på Famille kl. 13:00.    Gaming har blitt en viktig del av mange ungdommers liv, og det er mye mer enn bare en hobby. Det kan faktisk spille en stor rolle i å […]

Tvillingjentene Mille og Minas død har gjort et dypt inntrykk på hele landet.

Tvillingene Mille og Mina ble sviktet av kommunen de vokste opp i. Og det samme ble Kirsti. Det slår tilsynssrapporten fra Statsforvalteren i Vestland ettertrykkelig fast. Hvordan kunne vi som samfunn la det skje? Mor Kirsti Skogsholm kommer til Steinkjer 21. juni for å fortelle oss historien. Les hele saken her!