E-sport og utenforskap

På Framtidsfredag 21. juni kommer Alex Hole, daglig leder i Jotunheimen E-sport, for å fortelle oss mer om dette. Du møter han på Famille kl. 13:00. 

 

Gaming har blitt en viktig del av mange ungdommers liv, og det er mye mer enn bare en hobby. Det kan faktisk spille en stor rolle i å forbedre både sosial tilhørighet og psykisk helse.

For mange ungdommer er online gaming en arena hvor de kan møte nye venner og bygge fellesskap. Gjennom spill får de muligheten til å samarbeide, konkurrere og oppleve mestring sammen med andre. Dette fellesskapet kan være en viktig motvekt til følelsen av utenforskap, som mange unge dessverre opplever. I spillverdenen er det plass til alle, uavhengig av bakgrunn eller sosiale forhold.

En organisasjon som virkelig tar dette på alvor er Jotunheimen E-sport. De tilbyr et trygt og inkluderende miljø hvor ungdom kan dyrke sin lidenskap for gaming. Gjennom trening, turneringer og sosiale aktiviteter, skaper Jotunheimen E-sport en plattform hvor ungdom kan utvikle seg både som spillere og som individer.

Når ungdom mestrer utfordringer i spill, kan det gi dem en boost i selvtilliten som også påvirker livet utenfor skjermen. Mestringsfølelsen man får av å klare en vanskelig oppgave eller vinne en kamp kan redusere stress og gi en følelse av kontroll og selvstendighet. Det er en påminnelse om at de har evner og ferdigheter som er verdifulle.

Gjennom gaming utvikler ungdom også viktige ferdigheter som strategisk tenkning, samarbeid og problemløsning. Disse ferdighetene er ikke bare nyttige i spill, men også i skole og senere arbeidsliv. Gaming kan derfor være en arena for læring og personlig utvikling.

Jotunheimen E-sport legger også stor vekt på å balansere gaming med mental helse. De tilbyr støtteprogrammer som hjelper ungdom med å håndtere stress og opprettholde en sunn balanse mellom spill og andre aktiviteter. For mye tid foran skjermen kan ha negative effekter, men når gaming praktiseres på en sunn og moderat måte, kan det være en stor fordel for ungdommens psykiske helse.

La oss anerkjenne verdien av gaming og støtte ungdommen i deres lidenskap. Med initiativ som Jotunheimen E-sport kan gaming være en positiv kraft som styrker fellesskap, øker selvtilliten og fremmer mentalt velvære. Ved å forstå og verdsette denne delen av ungdommens liv, kan vi bidra til å skape et inkluderende og støttende samfunn. Gaming er mer enn bare et spill – det er en viktig del av ungdommens reise mot å finne sin plass i verden.

 

Se hva ungdommen fra Jotunheimen E-sport selv sier om tilbudet:

«Dette er den eneste fysiske sosiale arenaen for meg»

«Vi får vist fram det vi kan gjennom gaming, uten at det blir flaut/vanskelig»

«En plass der vi blir sett og hørt»

«En fantastisk sosial arena der vi møter flere med samme interesse»

«En mestringsarena«

 

Facebook
Twitter
LinkedIn