Ketil Thorvik

Innovasjonsrådgiver i Hemit

Ketil Thorvik er innovasjonsrådgiver i Hemit og leder organisasjonens AI-team. Ketil har bred erfaring fra innovasjon og endringsledelse og er i sin rolle opptatt av å skape økt verdiskaping i helsetjenesten gjennom økt bruk av KI. Ketil har også bidratt til å fremme en diskurs om KI, makt og demokrati. Han er en mye brukt foredragsholder, var hovedbidragsyter for Ledelse og strategi i Innovasjonsboka (Dagestad, red. 2023) og har et bredt engasjement og perspektiv på KI i samfunnsutviklingen. Hans faglige bakgrunn er statsvitenskap fra NTNU og University of Washington i Seattle.

Facebook
Twitter
LinkedIn