Hopp til innholdet
Hjem » Dette er en test

Dette er en test

    La oss sjekke om dette blir fint

    Lars Erik Lund, Konserndirektør strategi og bærekraft

    Dette er en mann. En varmepumpe er en maskin som  ha service! Alle varmepumpe produsenter krever at serviceprogram følges for at garantien skal gjelde og dette må også dokumenteres. Ved varmepumpeservice får du full dokumentasjon og vi har kopier av alle servicer i vår database som kan ettersendes ved behov. Les mer om hva Trønderservice kan levere vedr service på varmepumper her.

    7 års garantert trygghet gir deg erstatning ved en plutselig og uforutsett hendelse samt maskinskade for år 6 og 7. Under hele perioden på 7 år gir trygghets garantien erstatning for skader ved lynnedslag, storm og snøstorm.